COME UNTO ME - JESUS SAYS

Played by: Jay Droz(Play / Download)    Play MP3 at HOME

      “COME UNTO ME” - JESUS SAYS!

Music: Jay Droz, 3/2005    
 Words: KJV Matthew 11:28-30

Jesus Says:
“(C7)Come unto (F)me, all 
(F)ye that (Gm7)la-(C7)bor(Gm7)
(C7)and are heavy (Gm7)la-(C7)den and 
(Gm7)I will (C7)give you (F)rest.”

I will come Lord, if You need me Lord
For I’ve labored and am heavy laden
I will come Lord, if You need me,
and I pray that You will give me rest.

“Take my yoke upon you and learn of me;
for I am meek and lowly in heart:(F7)”

I’ll take Your yoke Lord, if You need me Lord
And I’ll learn of all the things You are
I will come Lord, if You need me,
For I’m weak and lowly in heart.

“And ye shall (Bb)find rest unto your (F)souls.
For my (Dm)yoke (A7)is (Dm)easy 
(Dm)and my burden is (Gm)li(C7)ght.”

I will come Lord, if You need me Lord,
And I’ll find rest all unto my soul
I will come Lord, if You need me,
For Your yoke is easy Your burden is light.

TAG
“Come unto Me, Come unto Me“, Jesus Says!                (Polish)
" Pójdz`cie do Mnie Wszyscy" - Jezus Mówi! 

Muzyka: Jay Droz, 3/2005 Sl/owa : KJV Matthew 11:28-30, Pat & Jay Droz Jezus Mówi! 
1." Pójdz'cie do mnie wszyscy, którzy jestes'cie spracowani,
i obcia,z'eni, a Ja wam dam ukojenie."

Przybywam Panie Jezu, ja jestem Wasz, Lord , 

Bo ja spracowal i jestem obcia,z'eni 

Przybywam Panie Jezu, ja jestem Wasz, Lord , 

I bl/agam z'eby Wy be,dziecie dawac' mnie ukojenie


2. " Wez'cie moje jarzmo (na siebie) i uczcie sie, ode Mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem,"

Wez'niem Twoje jarzmo, Panie Jezu, ja jestem Wasz 
I be,de, uczyc' sie, Wszystek co Wy jestes'cie .

Przybywam Panie Jezu, ja jestem Wasz, Lord , 

Bo jestem sl/abe i pokorny sercem. 


3. " a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. 
Albowiem jarzmo moje jest mil/e, a brzemie, moje lekkie"


Przybywam Panie Jezu, ja jestem Wasz , Lord , 

I be,de, znajdowac' ukojenie dla moja dusza. 
Przybywam Panie Jezu, ja jestem Wasz, Lord , 

Wasz jarzmo jest mil/e Wasz brzemie, jest lekki. 

Skuwka kon'cza,cy 

"Pójdz'cie do mnie wszyscy, Pójdz'cie do mnie wszyscy" Jezus Mówi! 
            (Spanish)

¡VENID A MI - JESUS DICE! 

                 La música: Jay Droz,      Las palabras: KJV Matthew 11:28-30 & Jay & Pat Droz

                   Jesús Dice: 

 
     28 1."Venid a mí, todos los que estáis cansados //y cargados, y yo os haré descansar. "
 
     Vendré a Señor, yo soy suyo Señor,
    Para ha trabajado y estoy pesado cargado
     Vendré a Señor, yo soy suyo Señor,
     Y oro que Usted me dará descansa. 


 
  29 2."Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,// que soy manso y humilde de corazón, "
  
 
     Tomaré a Su Señor de yugo, yo soy suyo Señor,
     Y aprenderé de todas las cosas que Usted es
     Vendré a Señor, yo soy suyo Señor,
     Para soy débil y humilde en corazón. 

 
    3. "y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. 
   30 Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera."

 
     Vendré a Señor, yo soy suyo Señor,
    Y encontraré el descanso todo a mi alma
     Vendré a Señor, yo soy suyo Señor,
    Para Su yugo es fácil que Su carga es ligero. 

TAG
 
¡ “Venid a Mí, Venid a Mí“, Jesús Dice!